We speak privacy.

Of course denken wij aan jouw privacy. Op deze pagina lichten wij toe hoe wij omgaan met privacy wanneer je gebruikmaakt van onze diensten en onze website. Benieuwd welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij dat doen en wat wij hier uiteindelijk mee doen? Op deze pagina vind je een uitgebreide uitleg.

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om. De persoonlijke informatie die je ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat we je persoonsgegevens:

alleen gebruiken voor de doelen waarvoor wij de gegevens verzamelen;
niet met anderen zullen delen, tenzij in deze privacyverklaring anders wordt aangegeven;
zorgvuldig beveiligen.

Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, heb je suggesties over de inhoud of klachten over de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens? Mail dan naar info@thebrandcastcompany.nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en de website van The Brandcast Company. The Brandcast Company is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze website worden genoemd.

Doeleinden

Wij verzamelen of gebruiken je persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring. Wij verwerken je persoonsgegevens met het doel:

onze dienstverlening aan je te kunnen (blijven) verrichten, door het beantwoorden van je vragen;
je te kunnen informeren over onze diensten en onze website en wijzigingen en updates hierin;
om onze website te onderhouden, waarbij wij onder meer je IP-adres verwerken.
Wij zullen je persoonsgegevens niet verder verwerken dan noodzakelijk is voor verwerkelijking van deze doeleinden.

Privacyverklaring

Je hebt recht op bescherming van je persoonsgegevens. Dit zijn gegevens waarmee je rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden, bijvoorbeeld je voornaam, familienaam en e-mailadres.

De Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG), beschermt je persoonsgegevens.

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heb je recht op informatie over de verwerking van je persoonsgegevens die duidelijk, volledig en makkelijk te begrijpen is.

The Brandcast Company vindt het zorgvuldig omgaan met je persoonsgegevens van groot belang. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit houdt het volgende in:

Wij vermelden duidelijk de doeleinden van het verzamelen en verwerken van je persoonsgegevens. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

The Brandcast Company is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. We raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Verwerkte gegevens

Met persoonlijke gegevens bedoelen we gegevens die je als een identificeerbare natuurlijke persoon betreffen. De persoonsgegevens die wij verzamelen bestaan voornamelijk uit de informatie die je zelf verstrekt op de pagina’s van onze website en die wij verkrijgen als gevolg van je gebruik van onze website en/of diensten. Het privacybeleid van The Brandcast Company heeft ook betrekking op de persoonsgegevens die je met ons deelt via andere kanalen. Denk hierbij aan contractuele documenten en antwoordformulieren.

Contactformulier

Op onze website is er een contactformulier om vragen te stellen, hierbij word je gevraagd om diverse gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je invult en daarbij dus verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard tot de wettelijke toegestane periode is verlopen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om te monitoren hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Veiligheid

The Brandcast Company waarborgt de veiligheid van je persoonsgegevens. Wij beschermen je gegevens tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Hiervoor gebruiken wij een beveiligingstechniek en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig kunnen beschrijven. Wij gebruiken hiervoor gepaste maatregelen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je persoonsgegevens tot de wettelijke periode voorbij is. Wij verzamelen of gebruiken je persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren je toestemming voor hebben gekregen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt dit recht claimen door een e-mail te sturen aan info@thebrandcastcompany.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je adequaat te identificeren.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar geeft je het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Auteursrechten

Alle rechten van het intellectuele eigendom betreffende deze materialen behoren toe aan The Brandcast Company, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van The Brandcast Company, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht(zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is..

Identiteit

The Brandcast Company is verantwoordelijk voor de persoonsgegevensverwerking die plaatsvindt in het kader van onze dienstverlening en het gebruik van onze website.

The Brandcast Company heeft in dat kader te gelden als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

The Brandcast Company

Twentepoort West 12c

7609 RD Almelo

085 – 043 11 02

K.v.k 08095771

Vragen over deze privacyverklaring van The Brandcast Company? Mail je vraag naar info@thebrandcastcompany.nl of verstuur hem per post (t.a.v. Erwin Schrijver).

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 juli 2018.

We speak.

Benieuwd hoe wij jouw merkverhaal vertalen naar spraakmakende content, al dan niet via een interactief online tv-kanaal? Kom langs in de NieuweGarage, schuif aan het grootste bureau van Nederland en vertel.

Bel 085 - 043 11 02 of mail naar
redactie@thebrandcastcompany.com